almancacco 2020 quadrato

Giornata  1°  15/09/2019  ora 15.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAlberoro2 - 0Logo squadraOlmoponte Arezzo
Logo squadraBibbiena2 - 2Logo squadraMontagnano
Logo squadraCapolona Quarata1 - 1Logo squadraOlimpic Sansovino
Logo squadraPieve Al Toppo3 - 1Logo squadraBettolle
Logo squadraRassina1 - 0Logo squadraArezzo F. Academy
Logo squadraSpoiano0 - 1Logo squadraM.M. Subbiano
Logo squadraTegoleto1 - 1Logo squadraM.C. Valdichiana
Logo squadraTorrita0 - 1Logo squadraViciomaggio

Giornata  2°  21/09/2019  ora 15.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraMontagnano4 - 1Logo squadraCapolona Quarata
Logo squadraArezzo F. Academy0 - 1Logo squadraPieve Al Toppo
Logo squadraBettolle0 - 3Logo squadraAlberoro
Logo squadraM.C. Valdichiana1 - 0Logo squadraSpoiano
Logo squadraM.M. Subbiano1 - 0Logo squadraTorrita
Logo squadraOlimpic Sansovino4 - 1Logo squadraTegoleto
Logo squadraOlmoponte Arezzo1 - 3Logo squadraBibbiena
Logo squadraViciomaggio1 - 0Logo squadraRassina

Giornata  3°  29/09/2019  ora 15.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAlberoro0 - 2Logo squadraMontagnano
Logo squadraCapolona Quarata0 - 1Logo squadraM.M. Subbiano
Logo squadraOlimpic Sansovino4 - 0Logo squadraM.C. Valdichiana
Logo squadraPieve Al Toppo1 - 2Logo squadraBibbiena
Logo squadraRassina2 - 0Logo squadraOlmoponte Arezzo
Logo squadraSpoiano1 - 1Logo squadraArezzo F. Academy
Logo squadraTegoleto2 - 0Logo squadraViciomaggio
Logo squadraTorrita0 - 0Logo squadraBettolle

Giornata  4°  06/10/2019  ora 15.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraArezzo F. Academy0 - 1Logo squadraTorrita
Logo squadraBettolle2 - 2Logo squadraRassina
Logo squadraBibbiena2 - 2Logo squadraAlberoro
Logo squadraM.C. Valdichiana1 - 0Logo squadraCapolona Quarata
Logo squadraM.M. Subbiano3 - 1Logo squadraTegoleto
Logo squadraMontagnano2 - 1Logo squadraOlimpic Sansovino
Logo squadraOlmoponte Arezzo1 - 3Logo squadraPieve Al Toppo
Logo squadraViciomaggio2 - 0Logo squadraSpoiano

Giornata  5°  12/10/2019  ora 15.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraM.C. Valdichiana2 - 2Logo squadraM.M. Subbiano
Logo squadraCapolona Quarata1 - 1Logo squadraArezzo F. Academy
Logo squadraOlimpic Sansovino1 - 0Logo squadraViciomaggio
Logo squadraPieve Al Toppo1 - 1Logo squadraMontagnano
Logo squadraRassina1 - 1Logo squadraAlberoro
Logo squadraSpoiano2 - 2Logo squadraOlmoponte Arezzo
Logo squadraTegoleto2 - 0Logo squadraBettolle
Logo squadraTorrita1 - 1Logo squadraBibbiena

Giornata  6°  20/10/2019  ora 15.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAlberoro1 - 1Logo squadraPieve Al Toppo
Logo squadraArezzo F. Academy0 - 2Logo squadraTegoleto
Logo squadraBettolle1 - 2Logo squadraSpoiano
Logo squadraBibbiena0 - 0Logo squadraRassina
Logo squadraM.M. Subbiano0 - 1Logo squadraOlimpic Sansovino
Logo squadraMontagnano2 - 1Logo squadraM.C. Valdichiana
Logo squadraOlmoponte Arezzo1 - 4Logo squadraTorrita
Logo squadraViciomaggio1 - 0Logo squadraCapolona Quarata

Giornata  7°  27/10/2019  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraCapolona Quarata0 - 2Logo squadraOlmoponte Arezzo
Logo squadraM.C. Valdichiana2 - 2Logo squadraArezzo F. Academy
Logo squadraM.M. Subbiano0 - 0Logo squadraViciomaggio
Logo squadraRassina1 - 2Logo squadraMontagnano
Logo squadraSpoiano0 - 1Logo squadraAlberoro
Logo squadraTegoleto0 - 1Logo squadraBibbiena
Logo squadraTorrita2 - 0Logo squadraPieve Al Toppo
Logo squadraOlimpic Sansovino3 - 1Logo squadraBettolle

Giornata  8°  03/11/2019  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAlberoro1 - 1Logo squadraTorrita
Logo squadraArezzo F. Academy0 - 2Logo squadraOlimpic Sansovino
Logo squadraBettolle2 - 2Logo squadraCapolona Quarata
Logo squadraBibbiena2 - 1Logo squadraSpoiano
Logo squadraMontagnano2 - 0Logo squadraM.M. Subbiano
Logo squadraOlmoponte Arezzo2 - 1Logo squadraTegoleto
Logo squadraPieve Al Toppo3 - 2Logo squadraRassina
Logo squadraViciomaggio0 - 2Logo squadraM.C. Valdichiana

Giornata  9°  10/11/2019  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraCapolona Quarata1 - 3Logo squadraAlberoro
Logo squadraM.C. Valdichiana2 - 1Logo squadraOlmoponte Arezzo
Logo squadraM.M. Subbiano2 - 1Logo squadraBettolle
Logo squadraOlimpic Sansovino2 - 0Logo squadraBibbiena
Logo squadraSpoiano1 - 2Logo squadraRassina
Logo squadraTegoleto2 - 0Logo squadraPieve Al Toppo
Logo squadraTorrita1 - 1Logo squadraMontagnano
Logo squadraViciomaggio3 - 0Logo squadraArezzo F. Academy

Giornata  10°  17/11/2019  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAlberoro6 - 2Logo squadraTegoleto
Logo squadraArezzo F. Academy1 - 1Logo squadraM.M. Subbiano
Logo squadraBettolle2 - 3Logo squadraM.C. Valdichiana
Logo squadraBibbiena2 - 0Logo squadraCapolona Quarata
Logo squadraMontagnano1 - 0Logo squadraViciomaggio
Logo squadraOlmoponte Arezzo1 - 1Logo squadraOlimpic Sansovino
Logo squadraPieve Al Toppo1 - 1Logo squadraSpoiano
Logo squadraRassina3 - 0Logo squadraTorrita

Giornata  11°  24/11/2019  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraArezzo F. Academy2 - 3Logo squadraBettolle
Logo squadraCapolona Quarata1 - 2Logo squadraRassina
Logo squadraM.C. Valdichiana1 - 2Logo squadraAlberoro
Logo squadraM.M. Subbiano1 - 1Logo squadraBibbiena
Logo squadraOlimpic Sansovino4 - 0Logo squadraPieve Al Toppo
Logo squadraSpoiano2 - 1Logo squadraMontagnano
Logo squadraTegoleto2 - 3Logo squadraTorrita
Logo squadraViciomaggio2 - 0Logo squadraOlmoponte Arezzo

Giornata  12°  01/12/2019  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAlberoro0 - 1Logo squadraOlimpic Sansovino
Logo squadraBettolle2 - 1Logo squadraViciomaggio
Logo squadraBibbiena1 - 0Logo squadraM.C. Valdichiana
Logo squadraMontagnano1 - 1Logo squadraArezzo F. Academy
Logo squadraOlmoponte Arezzo0 - 1Logo squadraM.M. Subbiano
Logo squadraPieve Al Toppo1 - 0Logo squadraCapolona Quarata
Logo squadraRassina3 - 2Logo squadraTegoleto
Logo squadraTorrita0 - 0Logo squadraSpoiano

Giornata  13°  07/12/2019  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraOlimpic Sansovino3 - 2Logo squadraRassina
Logo squadraArezzo F. Academy1 - 1Logo squadraOlmoponte Arezzo
Logo squadraBettolle0 - 2Logo squadraMontagnano
Logo squadraCapolona Quarata2 - 1Logo squadraTorrita
Logo squadraM.C. Valdichiana1 - 1Logo squadraPieve Al Toppo
Logo squadraM.M. Subbiano1 - 1Logo squadraAlberoro
Logo squadraTegoleto3 - 3Logo squadraSpoiano
Logo squadraViciomaggio1 - 1Logo squadraBibbiena

Giornata  14°  14/12/2019  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraPieve Al Toppo1 - 3Logo squadraViciomaggio
Logo squadraAlberoro2 - 1Logo squadraArezzo F. Academy
Logo squadraBibbiena1 - 0Logo squadraBettolle
Logo squadraOlmoponte Arezzo1 - 0Logo squadraMontagnano
Logo squadraRassina2 - 1Logo squadraM.M. Subbiano
Logo squadraTegoleto0 - 0Logo squadraCapolona Quarata
Logo squadraTorrita1 - 1Logo squadraM.C. Valdichiana
Logo squadraSpoiano1 - 1Logo squadraOlimpic Sansovino

Giornata  15°  22/12/2019  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraArezzo F. Academy0 - 1Logo squadraBibbiena
Logo squadraBettolle3 - 1Logo squadraOlmoponte Arezzo
Logo squadraCapolona Quarata3 - 0Logo squadraSpoiano
Logo squadraM.C. Valdichiana3 - 1Logo squadraRassina
Logo squadraM.M. Subbiano6 - 0Logo squadraPieve Al Toppo
Logo squadraMontagnano3 - 2Logo squadraTegoleto
Logo squadraOlimpic Sansovino0 - 0Logo squadraTorrita
Logo squadraViciomaggio1 - 3Logo squadraAlberoro

Giornata  1°  05/01/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraM.M. Subbiano1 - 2Logo squadraSpoiano
Logo squadraArezzo F. Academy1 - 0Logo squadraRassina
Logo squadraBettolle0 - 0Logo squadraPieve Al Toppo
Logo squadraM.C. Valdichiana1 - 1Logo squadraTegoleto
Logo squadraMontagnano2 - 1Logo squadraBibbiena
Logo squadraOlimpic Sansovino1 - 1Logo squadraCapolona Quarata
Logo squadraOlmoponte Arezzo0 - 1Logo squadraAlberoro
Logo squadraViciomaggio0 - 1Logo squadraTorrita

Giornata  2°  12/01/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAlberoro2 - 1Logo squadraBettolle
Logo squadraBibbiena1 - 0Logo squadraOlmoponte Arezzo
Logo squadraCapolona Quarata1 - 3Logo squadraMontagnano
Logo squadraPieve Al Toppo1 - 1Logo squadraArezzo F. Academy
Logo squadraRassina2 - 1Logo squadraViciomaggio
Logo squadraSpoiano0 - 1Logo squadraM.C. Valdichiana
Logo squadraTegoleto1 - 0Logo squadraOlimpic Sansovino
Logo squadraTorrita1 - 0Logo squadraM.M. Subbiano

Giornata  3°  19/01/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraArezzo F. Academy0 - 0Logo squadraSpoiano
Logo squadraBettolle1 - 0Logo squadraTorrita
Logo squadraBibbiena2 - 1Logo squadraPieve Al Toppo
Logo squadraM.C. Valdichiana1 - 3Logo squadraOlimpic Sansovino
Logo squadraM.M. Subbiano0 - 0Logo squadraCapolona Quarata
Logo squadraMontagnano0 - 2Logo squadraAlberoro
Logo squadraOlmoponte Arezzo0 - 1Logo squadraRassina
Logo squadraViciomaggio1 - 1Logo squadraTegoleto

Giornata  4°  26/01/2020  ora 15.00.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAlberoro0 - 2Logo squadraBibbiena
Logo squadraCapolona Quarata4 - 1Logo squadraM.C. Valdichiana
Logo squadraOlimpic Sansovino0 - 0Logo squadraMontagnano
Logo squadraPieve Al Toppo3 - 4Logo squadraOlmoponte Arezzo
Logo squadraRassina2 - 0Logo squadraBettolle
Logo squadraSpoiano0 - 1Logo squadraViciomaggio
Logo squadraTegoleto1 - 0Logo squadraM.M. Subbiano
Logo squadraTorrita3 - 4Logo squadraArezzo F. Academy

Giornata  5°  02/02/2020  ora 15.00.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAlberoro1 - 2Logo squadraRassina
Logo squadraArezzo F. Academy0 - 2Logo squadraCapolona Quarata
Logo squadraBettolle0 - 0Logo squadraTegoleto
Logo squadraBibbiena0 - 1Logo squadraTorrita
Logo squadraM.M. Subbiano2 - 1Logo squadraM.C. Valdichiana
Logo squadraMontagnano2 - 0Logo squadraPieve Al Toppo
Logo squadraOlmoponte Arezzo1 - 1Logo squadraSpoiano
Logo squadraViciomaggio1 - 0Logo squadraOlimpic Sansovino

Giornata  6°  09/02/2020  ora 15.00.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraCapolona Quarata1 - 1Logo squadraViciomaggio
Logo squadraM.C. Valdichiana2 - 1Logo squadraMontagnano
Logo squadraOlimpic Sansovino1 - 1Logo squadraM.M. Subbiano
Logo squadraPieve Al Toppo1 - 3Logo squadraAlberoro
Logo squadraRassina2 - 1Logo squadraBibbiena
Logo squadraSpoiano1 - 1Logo squadraBettolle
Logo squadraTegoleto1 - 2Logo squadraArezzo F. Academy
Logo squadraTorrita1 - 0Logo squadraOlmoponte Arezzo

Giornata  7°  16/02/2020  ora 15.00.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAlberoro1 - 0Logo squadraSpoiano
Logo squadraArezzo F. Academy2 - 1Logo squadraM.C. Valdichiana
Logo squadraBettolle1 - 1Logo squadraOlimpic Sansovino
Logo squadraBibbiena1 - 0Logo squadraTegoleto
Logo squadraMontagnano0 - 0Logo squadraRassina
Logo squadraOlmoponte Arezzo3 - 0Logo squadraCapolona Quarata
Logo squadraPieve Al Toppo0 - 3Logo squadraTorrita
Logo squadraViciomaggio1 - 2Logo squadraM.M. Subbiano

Giornata  8°  23/02/2020  ora 15.00.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraCapolona Quarata3 - 0Logo squadraBettolle
Logo squadraM.C. Valdichiana1 - 1Logo squadraViciomaggio
Logo squadraM.M. Subbiano0 - 2Logo squadraMontagnano
Logo squadraOlimpic Sansovino3 - 2Logo squadraArezzo F. Academy
Logo squadraRassina2 - 0Logo squadraPieve Al Toppo
Logo squadraSpoiano2 - 1Logo squadraBibbiena
Logo squadraTegoleto2 - 1Logo squadraOlmoponte Arezzo
Logo squadraTorrita0 - 0Logo squadraAlberoro

Giornata  9°  01/03/2020  ora 15.00.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAlberoro1 - 0Logo squadraCapolona Quarata
Logo squadraArezzo F. Academy0 - 3Logo squadraViciomaggio
Logo squadraBettolle2 - 2Logo squadraM.M. Subbiano
Logo squadraBibbiena0 - 0Logo squadraOlimpic Sansovino
Logo squadraMontagnano2 - 0Logo squadraTorrita
Logo squadraOlmoponte Arezzo1 - 0Logo squadraM.C. Valdichiana
Logo squadraPieve Al Toppo0 - 1Logo squadraTegoleto
Logo squadraRassina2 - 1Logo squadraSpoiano

Giornata  10°  08/03/2020  ora 15.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraCapolona Quarata - Logo squadraBibbiena
Logo squadraM.C. Valdichiana - Logo squadraBettolle
Logo squadraM.M. Subbiano - Logo squadraArezzo F. Academy
Logo squadraOlimpic Sansovino - Logo squadraOlmoponte Arezzo
Logo squadraSpoiano - Logo squadraPieve Al Toppo
Logo squadraTegoleto - Logo squadraAlberoro
Logo squadraTorrita - Logo squadraRassina
Logo squadraViciomaggio - Logo squadraMontagnano

Giornata  11°  15/03/2020  ora 15.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAlberoro - Logo squadraM.C. Valdichiana
Logo squadraBettolle - Logo squadraArezzo F. Academy
Logo squadraBibbiena - Logo squadraM.M. Subbiano
Logo squadraMontagnano - Logo squadraSpoiano
Logo squadraOlmoponte Arezzo - Logo squadraViciomaggio
Logo squadraPieve Al Toppo - Logo squadraOlimpic Sansovino
Logo squadraRassina - Logo squadraCapolona Quarata
Logo squadraTorrita - Logo squadraTegoleto

Giornata  12°  22/03/2020  ora 15.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraArezzo F. Academy - Logo squadraMontagnano
Logo squadraCapolona Quarata - Logo squadraPieve Al Toppo
Logo squadraM.C. Valdichiana - Logo squadraBibbiena
Logo squadraM.M. Subbiano - Logo squadraOlmoponte Arezzo
Logo squadraOlimpic Sansovino - Logo squadraAlberoro
Logo squadraSpoiano - Logo squadraTorrita
Logo squadraTegoleto - Logo squadraRassina
Logo squadraViciomaggio - Logo squadraBettolle

Giornata  13°  29/03/2020  ora 15.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAlberoro - Logo squadraM.M. Subbiano
Logo squadraBibbiena - Logo squadraViciomaggio
Logo squadraMontagnano - Logo squadraBettolle
Logo squadraOlmoponte Arezzo - Logo squadraArezzo F. Academy
Logo squadraPieve Al Toppo - Logo squadraM.C. Valdichiana
Logo squadraRassina - Logo squadraOlimpic Sansovino
Logo squadraSpoiano - Logo squadraTegoleto
Logo squadraTorrita - Logo squadraCapolona Quarata

Giornata  14°  05/04/2020  ora 15.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraArezzo F. Academy - Logo squadraAlberoro
Logo squadraBettolle - Logo squadraBibbiena
Logo squadraCapolona Quarata - Logo squadraTegoleto
Logo squadraM.C. Valdichiana - Logo squadraTorrita
Logo squadraM.M. Subbiano - Logo squadraRassina
Logo squadraMontagnano - Logo squadraOlmoponte Arezzo
Logo squadraOlimpic Sansovino - Logo squadraSpoiano
Logo squadraViciomaggio - Logo squadraPieve Al Toppo

Giornata  15°  19/04/2020  ora 15.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAlberoro - Logo squadraViciomaggio
Logo squadraBibbiena - Logo squadraArezzo F. Academy
Logo squadraOlmoponte Arezzo - Logo squadraBettolle
Logo squadraPieve Al Toppo - Logo squadraM.M. Subbiano
Logo squadraRassina - Logo squadraM.C. Valdichiana
Logo squadraSpoiano - Logo squadraCapolona Quarata
Logo squadraTegoleto - Logo squadraMontagnano
Logo squadraTorrita - Logo squadraOlimpic Sansovino